Historisk om fjelltrimmen

Skriv inn undertittel her

Fjelltrimmen startet Storeng Steindal Trim opp med sommeren 1986. Fjelltrimmen er et trimtilbud til all. Du må bare besøke et viss antall poster som er plasser ut i dalene og fjellene rundt omkring her i området.

I 1986 var det utplassert 15 poster på Storengfjellet (Riidavarri) i Steindalen og på Rastebyfjellet . En måtte besøke 12 av postene for å bli premiert.

Siden den gang er fjellområdene utvidet, og postene er nå plassert i to kommuner. Storfjord og Lyngen. Postene er nå plassert ut i fra Elvevolldalen i Storfjord i sør til Furuflaten i Lyngen i nord. Hvor mange poster, og hvor de er plassert varierer fra år til år.

I år (2006) er 1 post plassert i Elvevolldalen, 3 på Riidavarri, 2 i Steindalen, 5 på Rastebyfjellet og 2 i Furuflaten. Totalt 13 poster.

Postene er merket med en liten varde som er malt rødt. I varden er det lagt ut en bok i en boks hvor de som besøker posten skriver sitt navn og når de besøkte posten. Husk å skru boksen godt til igjen før du går, og la den stå med korken opp for å unngå at regn kommer inn i boksen.

Som et prøveprosjekt har det i de siste årene blitt forsøkt med et viss antall poeng for hver post. Poengene varierer fra 1 poeng til høyst 3 poeng. Du må samle 7 poeng for å bli premiert. Du kan gå til en og samme post for å samle poeng, hvis du ønsker det. Poengsystemet er bygd opp slik at de postene det er lettest å komme seg til har fått 1 poeng. De med litt høyere vanskelighetsgrad, det være seg lengre borte eller høyere opp, har fått 2 poeng, og en post har fått 3 poeng.

Meningen med poengsystemet er at uansett hvor du bor i landet, skal du kunne samle deg nok poeng til å bli premiert på noen timers fjellvandring, når du først er kommet deg hit. Det skal ikke være noen unnskyldning at en må bruke flere dager for å skaffe seg premiering. Her skal du få deg en fantastisk fjelltur, samtidig som du vil bli premiert for turen senere på høsten.

Postene blir plassert ut straks snøen er tint på fjellene, ca. medio juni, og vil bli tatt inn etter 15 september. I denne perioden kan du besøke postene.

De siste årene har nærmere 2000 personer skrevet seg inn i bøkene som er plassert på postene.

Prøveprosjektet skal evalueres etter noen år for å se om en skal forsette med poengsystemet.

Du kan ved å besøke de 3 postene på Riidavarri, skaffe deg nok poeng til å bli premiert. Disse postene er de som er tyngst å komme seg til, ved at de er ganske høyt opp og det er litt bratt å komme seg opp, men ikke verre at det tar ca.1 time å gå opp fra hovedveien (RV 868) til du er oppe på fjellet hvor det flater ut. Derifra tar det ca .15 min vandring til den første posten, og en knapp halvtime til neste post. Derfra tar det også en knapp halvtime til den siste posten, så har du skaffet deg premiering. Og for en fin tur du får på kjøpet. Du kan se på fotoene som er lagt ut hvilken utsikt du har fra postene.

Tar du turen på Rastebyfjellet er det også mulig å samle deg 7 poeng ved å besøke alle de 5 postene som er utplasser der.

Besøker du posten i Elvevoll, må du gå 7 turer dit for å samle nok poeng.

Går du opp i Steindalen og helt opp til isbreen, kan du samle deg 3 poeng på hver tur.

I Furuflaten har du muligheter til å samle deg 2 poeng for hver tur du tar deg opp i dalen.

For å bli premiert må du ha kjøpt deg kart, og samlet deg minst 7 poeng, før postene blir samlet inn.

Bak på kartene har vi solgt annonseplass for de som har villet sponse oss. Uten sponsorinntektene er det vanskelig å se at Fjelltrimmen kan holde seg gående. Så derfor retter vi en kjempe takk til alle våre sponsorer, og oppfordre alle til å støtte opp ved og benytt seg av våre sponsorer når de har behov for varer og tjenester.

Kartene selges på Furuflaten Nærkjøp, og hos Bernt Johansen i Steindalen og koster kr. 60,- pr. kart.